НАЧАЛО НОВИНИ КАРТА НА САЙТА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОМБУДСМАН КОНТАКТИ

Търсене

ОБЩИНА КОТЕЛ
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ
ДАНЪЦИ И ТАКСИ
ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ
КУЛТУРА
ОБРАЗОВАНИЕ
ТУРИЗЪМ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
СПОРТ
ОМБУДСМАН
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
 
 
СЪОБЩЕНИЕ ПДФ Печат Е-мейл

Обявление на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ за издадено разрешение за строеж по ПУП-ПР на с. Ябланово

Обявление за изменение на ПУП-ПР в обхват на ПИ пл.№ 417 в кв.26 и улична регулация, с.Тича

Обявление  по чл.128, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за ПУП-ПП, относно кабели 20 kV., преминаващи през земеделски имоти в землището на с.Мокрен

ВАЖНО! До 10 март 2015 г. се подават заявления за предоставяне на пасища, мери и ливади от ОПФ по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ

Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ за изработването на ПУП-ПП за имоти в землищета на с.Мокрен и с.Пъдарево

СЪОБЩЕНИЕ ДО АЛИ АЛЪЕВ КАРААЛИЕВ ПО ЧЛ.32 ДОПК
СЪОБЩЕНИЕ ДО АНА МИТКОВА СТОЯНОВА ПО ЧЛ.32 ДОПК
СЪОБЩЕНИЕ ДО АНАСТАС НИКОЛОВ КУТИЕВ ПО ЧЛ.32 ДОПК
СЪОБЩЕНИЕ ДО АНГЕЛ ИЛИЕВ БУДУРОВ ПО ЧЛ.32 ДОПК
СЪОБЩЕНИЕ ДО БОГДАН ПАНАЙОТОВ БУДИНОВ ПО ЧЛ.32 ДОПК
СЪОБЩЕНИЕ ДО ВАСИЛ ПЕТКОВ ВЪНДЕВ ПО ЧЛ.32 ДОПК
СЪОБЩЕНИЕ ДО ВАСИЛ СТЕФАНОВ КАЧИКОВ ПО ЧЛ.32 ДОПК
СЪОБЩЕНИЕ ДО ВЕЛИЧКО ГЕОРГИЕВ ЦОНЕВ ПО ЧЛ.32 ДОПК
СЪОБЩЕНИЕ ДО ВЕСЕЛИН ДИМОВ ВЪЛЧЕВ ПО ЧЛ.32 ДОПК
СЪОБЩЕНИЕ ДО ГАБРИЕЛА ТОДОРОВА ХРИСТОВА ПО ЧЛ.32 ДОПК
СЪОБЩЕНИЕ ДО ГЮНСЕЛ АЛИ АХМЕД ПО ЧЛ.32 ДОПК
СЪОБЩЕНИЕ ДО ДИМИТРИНА ИВАНОВА МЕТОДИЕВА ПО ЧЛ.32 ДОПК
СЪОБЩЕНИЕ ДО ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ГАЙДАРДЖИЕВ ПО ЧЛ.32 ДОПК
СЪОБЩЕНИЕ ДО ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГОСПОДИНОВ ПО ЧЛ.32 ДОПК
СЪОБЩЕНИЕ ДО ДИМИТЪР КОЛЕВ КОЙЧЕВ ПО ЧЛ.32 ДОПК
СЪОБЩЕНИЕ ДО ДИМИТЪР МИТКОВ ВАСИЛЕВ ПО ЧЛ.32 ДОПК
СЪОБЩЕНИЕ ДО ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ ПО ЧЛ.32 ДОПК
СЪОБЩЕНИЕ ДО ДИМО ПЕТРОВ ТИНЕВ ПО ЧЛ.32 ДОПК
СЪОБЩЕНИЕ ДО ДИНКО ИВАНОВ ДИНКОВ ПО ЧЛ.32 ДОПК
СЪОБЩЕНИЕ ДО ИВАН ИВАНОВ ПЕТКОВ ПО ЧЛ.32 ДОПК
СЪОБЩЕНИЕ ДО ЙОРДАН ХРИСТОВ ИВАНОВ ПО ЧЛ.32 ДОПК
СЪОБЩЕНИЕ ДО ИСМАИЛ АЛИЕВ ШЮКЮРОВ ПО ЧЛ.32 ДОПК
СЪОБЩЕНИЕ ДО КАТЯ КОСТОВА БАНГИЕВА ПО ЧЛ.32 ДОПК
СЪОБЩЕНИЕ ДО КОСТА КОСТОВ КУКОРКОВ ПО ЧЛ.32 ДОПК
СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛЮБОМИР ВЕЛИЧКОВ КОНЧЕВ ПО ЧЛ.32 ДОПК
СЪОБЩЕНИЕ ДО МАРИЯ СТЕФАНОВА ОРЛИНОВА ПО ЧЛ.32 ДОПК
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1-КОТЕЛ ПО ЧЛ.32 ДОПК
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕХМЕД АЛИЕВ ХАМЗОВ ПО ЧЛ.32 ДОПК
СЪОБЩЕНИЕ ДО МИЛКО МИЛКОВ КИРИЛОВ ПО ЧЛ.32 ДОПК
СЪОБЩЕНИЕ ДО МИРОСЛАВ ИВАНОВ КОСТАДИНОВ ПО ЧЛ.32 ДОПК
СЪОБЩЕНИЕ ДО МИХАИЛ ДИМИТРОВ МИХАЛЕВ ПО ЧЛ.32 ДОПК
СЪОБЩЕНИЕ ДО МУСА ЙЪЛМАЗОВ КАРАГЬОЗОВ ПО ЧЛ.32 ДОПК
СЪОБЩЕНИЕ ДО НЕЙКОВО-КРИСТИНА КОЛЕВА ПО ЧЛ.32 ДОПК
СЪОБЩЕНИЕ ДО НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ДЖЕМБЕКОВ ПО ЧЛ.32 ДОПК
СЪОБЩЕНИЕ ДО ПЕНКА САШЕВА МАРТИНОВА ПО ЧЛ.32 ДОПК
СЪОБЩЕНИЕ ДО ПЛАМЕН СИМЕОНОВ БАЙКОВ ПО ЧЛ.32 ДОПК
СЪОБЩЕНИЕ ДО РАДКА КРАСИМИРОВА КРЪСТЕВА ПО ЧЛ.32 ДОПК
СЪОБЩЕНИЕ ДО РАДКА СТЕФАНОВА КУКОРКОВА ПО ЧЛ.32 ДОПК
СЪОБЩЕНИЕ ДО РАШИД ИБРАХИМОВ АЛИЕВ ПО ЧЛ.32 ДОПК
СЪОБЩЕНИЕ ДО РЕНЕТА ЮРИЕВА КОСЕВА ПО ЧЛ.32 ДОПК
СЪОБЩЕНИЕ ДО РОСИЦА ПАРУШЕВА НЕДЕВА ПО ЧЛ.32 ДОПК
СЪОБЩЕНИЕ ДО РУМЕН РАДКОВ РУСЕВ ПО ЧЛ.32 ДОПК
СЪОБЩЕНИЕ ДО СЕВДАЛИН АНГЕЛОВ ТОДОРОВ ПО ЧЛ.32 ДОПК
СЪОБЩЕНИЕ ДО СТАЙКА СТОЯНОВА КИРОВА ПО ЧЛ.32 ДОПК
СЪОБЩЕНИЕ ДО СТЕФАН ИВАНОВ ТОДОРОВ ПО ЧЛ.32 ДОПК
СЪОБЩЕНИЕ ДО СТЕФАН СТОЯНОВ КРАИШНИКОВ ПО ЧЛ.32 ДОПК
СЪОБЩЕНИЕ ДО ТАНАСКА СТАНЕВА ВАНДАКОВА ПО ЧЛ.32 ДОПК
СЪОБЩЕНИЕ ДО ТОДОРКА ИВАНОВА ДЖЕМБЕКОВА ПО ЧЛ.32 ДОПК
СЪОБЩЕНИЕ ДО ФАТМЕ ХАЛИЛОВА САКАЛОВА ПО ЧЛ.32 ДОПК
СЪОБЩЕНИЕ ДО ФАТМЕ ХЮСЕИНОВА ИСМАИЛОВА ПО ЧЛ.32 ДОПК
СЪОБЩЕНИЕ ДО ХАЛИЛ АЛИЕВ МОЛКОЧЕВ ПО ЧЛ.32 ДОПК
СЪОБЩЕНИЕ ДО ХРИСТО АЛЕКСАНДРОВ ХЮСЕВ ПО ЧЛ.32 ДОПК
СЪОБЩЕНИЕ ДО ХРИСТО АНГЕЛОВ ГУДЕЕВ ПО ЧЛ.32 ДОПК
СЪОБЩЕНИЕ ДО ХРИСТО ВАСИЛЕВ БАРАМУКОВ ПО ЧЛ.32 ДОПК
СЪОБЩЕНИЕ ДО ХРИСТО ИЛИЕВ МЕЧКОВ ПО ЧЛ.32 ДОПК
СЪОБЩЕНИЕ ДО ХРИСТО МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ ПО ЧЛ.32 ДОПК
СЪОБЩЕНИЕ ДО ХЮСЕИН ХАСАНОВ МОЛКОЧЕВ ПО ЧЛ.32 ДОПК

Писма (повече)

Изявление (повече)

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, ОБЩИНА КОТЕЛ, ДИРЕКЦИЯ "МЕСТНИ ПРИХОДИ" ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ПО ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА КОТЕЛ

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИ - ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С ИЗИСКУЕМИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НАД 200 ЛВ. (актуален към 31.12.2014 год.)

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИ - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА С ИЗИСКУЕМИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НАД 200 ЛВ. (актуален към 31.12.2014 год.)

Съобщение (повече)

Коледни и новогодишни празници - празнична програма

Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет за 2015 год. (публикувано на 19.11.2014 г.)

Община Котел по проект УНИЦЕФ България обявява свободни работни места ...

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА:

В секция „Европейски програми и проекти“ са публикувани за обществено обсъждане:

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КОТЕЛ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020г.

  1. МЕТОДИКА ЗА МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПОЛИТИКИ В ОБЩИНА КОТЕЛ
  2. „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА КОТЕЛ“

„ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ В ОБЩИНА КОТЕЛ (2014-2020)

Съобщение становище ЕО ПУП Жеравна

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
Уважаеми/а г-н/г-жо ......................................
Имам удоволствието да Ви поканя да вземете участие в организираното от Община Котел обществено обсъждане на разработвания Общинския план за развитие на Община Котел за периода 2014 – 2020 г.
Може да изпращате мнения и препоръки на: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Общественото обсъждане ще се проведе на 9 юли 2014 г. (сряда) в залата на Община Котел от 11,30 часа.

Проект Общински план за развитие на Община Котел 2014 - 2020г.

ПОКАНА публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Котел за 2013 г. (публикувано на 01.04.2014 г.)

МАТЕРИАЛИ

Вече можете да проверите Вашите задължения от тук...

Покана за публично обсъждане проектобюджет 2014 год.

Поканa за встъпителна пресконференция на 05.11.2013 г. от 11.00 ч. в Залата на Общински съвет - Котел, за представяне на проект „Обучение на служителите в Община Котел за по-добро административно обслужване и подпомагане на устойчивото развитие”

Средно общообразователно училище "Г. С. Раковски" - гр. Котел обявява обществени поръчки както следва (повече)

Обявление за Кристина Николова Фийкова и Станчо Николов Фийков

Обявление до Байрям Хюсеин Мехмед

Проект за изменение на план за регулация с. Ябланово... (повече) (дата на публикуване 31.05.2013 г.)
Проект за ПУП - парцеларен план с. Мокрен, пътна връзка... (повече) (дата на публикуване 04.06.2013 г.)

 

Обявление до Жечко Иванов Иванов

Покана за публично обсъждане на отчета на Бюджет 2012 г. и проекта на Бюджет 2013 г.

Коледно и новогодишно приветствие от Кмета на Община Котел

Обява конкурс "Здравен медиатор"...

ПРОЕКТ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ОБЩИНА КОТЕЛ (13.11.2012 год.)

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, ОБЩИНА КОТЕЛ, ДИРЕКЦИЯ "МЕСТНИ ПРИХОДИ" ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ПО ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА КОТЕЛ

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИ - ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С ИЗИСКУЕМИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НАД 200 ЛВ. (актуален към 01.01.2014 год.)

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИ - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА С ИЗИСКУЕМИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НАД 200 ЛВ. (актуален към 01.01.2014 год.)

Програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета ... (целия материал)

Докладна записка от Христо Русев Киров - кмет на Община Котел, относно: Програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета ... (целия материал)

Обявление - ПОПОВ ООД...

ОБЩИНА КОТЕЛ СЪОБЩЕНИЕ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ... (целия материал)

 

на Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с    общинско имущество /НРПУРОИ/

Община Котел, Дирекция „Местни приходи” уведомява гражданите, че плащането на данъка върху недвижимите имоти, таксата битови отпадъци и данъка върху превозните средства за 2012г. започна от 1 март. Плащането може да се извършва на две равни вноски от 1 март до 30 юни и до 30 октомври. На предплатилите целия размер на данъците и таксата битови отпадъци в срок от 1 март до 30 април се прави отстъпка 5 на сто.

За дължимия данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2012г. на лицата ще се изпратят съобщения.

Лицата, които са се освободили от собственост на недвижими имоти или МПС, следва да подадат уведомление в Дирекция „Местни приходи”, придружено с копие от нотариален акт, договор за покупко-продажба на МПС или удостоверение за прекратена регистрация от КАТ при бракуване на МПС, за закриване на тези партиди, с което да се преустанови начисляването на дължими данъци и лихви върху тях.

 

 

 

 

ПРИКАНВАМЕ ВСИЧКИ ДАНЪКОПЛАТЦИ ДА ПОГАСЯВАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ В ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ОТ ЗАКОНА СРОКОВЕ.

НЕВНЕСЕНИТЕ В СРОК ДАНЪЦИ И ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ СЕ СЪБИРАТ ЗАЕДНО С ЛИХВИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЛИХВИТЕ ВЪРХУ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ДРУГИ ПОДОБНИ ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ ПО РЕДА НА ДОПК.

СРЕЩУ НЕКОРЕКТНИТЕ ПЛАТЦИ ЩЕ БЪДАТ ПРЕДПРИЕМАНИ ДЕЙСТВИЯ, СЪГЛАСНО ЗМДТ И ДОПК ЗА ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ НА  СТАРИ И ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

Oбявление на ПУП за с.Седларево

Обявление по ЗУТ

Проект за допълнение на Тарифата за отдаване под наем на земи от ОПФ и земи по чл.19 от ЗСПЗЗ

Промяна на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Котел

Проект за изменение и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Котел

Първото заседание на новоизбрания Общински съвет в Котел ще се състои на 7 ноември от 16.00 часа в Заседателната зала на Община Котел

 

Областният управител на Сливен Марин Кавръков със своя заповед свиква първото заседание на новоизбрания Общински съвет Котел на 7 ноември 2011 г., от 16.00 часа в заседателната зала на Община Котел.

Заповедта е на основание чл.23, ал.1 от ЗМСА и Решение № 272-МИ от 01 ноември 2011г. на Общинската избирателна комисия /ОИК/ за обявяване на резултатите от изборите за общински съветници проведени на 23 октомври 2011 година и във връзка с чл.32, ал.1 от Закона за администрацията.

Дневният ред предвижда избор на председател на Общинския съвет в  Котел и точка „разни”.

Със заповедта са запознати председателят на ОИК и Секретарят на общината.

Съобщение до граждани и фирми с не погасени задължения за местни данъци и такси...

Обявление за предоставена концесия...

Инициатива за полагане на доброволчески труд

Със съдействието на Община Котел по повод отбелязване на  60 годишния  си юбилей и Международната година на доброволчеството,  Банка ДСК пое инициатива за полагане на доброволчески труд  от своите служители. В тази кампания се включи и екипа на Банка ДСК – клон Котел, който участва в боядисването и освежаването на оградата около паметника на Софроний Врачански. снимки от събитието [1] [2]

На 22.06.2011г. /сряда/ от 11.00 часа  в Целодневна детска градина в град Котел ще се открие първият етап от проект "За чиста околна среда - Игри на открито", съвместно с Военен отдел към посолството на САЩ и военнослужещи в база Ново село. Ръководител на проекта е капитан Чарлз Насар – инженерен офицер от морската пехота на САЩ.

П Р О Е К Т за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Котел

Управление и разпореждане с общинския поземлен фонд" от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На 09 април 2011 година, Община Котел, организира почистване на нашия град, като се  присъедини към кампанията на bTV „Да изчистим България за един ден”.  Благородната цел на кампанията е да запазим природата, да създадем по-добра и здравословна околна среда.

Нека всеки от нас се огледа в обкръжаващата ни среда и с общи усилия направим Нашия град още по-зелен и по-чист. Нека с настъпването на пролетта и предстоящите  празници,  всеки от нас който иска да живее в чиста околна среда, да се погрижи за района, в който живее, за да стане  съпричастен в кампанията на bTV  за по-слънчев и по-красив град, за да има с какво да се гордеем.

Нека запазим природата чиста!

Община Котел ще Ви предостави найлонови пликове, които може да получите  от служители в БКС-Котел. В случай, че разполагате с по – голям по обем отпадък, моля да позвъните на телефон: 0453/ 421 97, за по бързо извозване на сметта.

Каня всички граждани да се присъединят към инициативата!!!

Христо Киров

Кмет на община Котел

 

"Информация за разпределението на средствата по училища и по компоненти на формулата за всяка отделна дейност"-  по данни на +Админ М" 01.01.2011 г.

О Б Щ И Н А К О Т Е Л

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове /ЗНА/

Промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Котел.

 

Във връзка с отмяната на текста на чл.16, ал.2 от Закона за частните съдебни изпълнители, ДВ, бр.97 от 2010г. и създаването на нова алинея (4) в Гражданско процесуалния кодекс, ДВ, бр.100 от 2010г. следва да се въведе такса за предоставяне на информация, изисквана от съдебни изпълнители, което обуславя потребността от създаване на необходимите текстове в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на  Община Котел.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.21, ал.2, от ЗМСМА и чл.6, чл.8 и чл.9 от ЗМДТ предлагам на Общински съвет – Котел да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

1.В глава втора, раздел IX  „Други местни такси, определени със закон” се създава нов чл. 45 аа със следното съдържание:

Чл.45 аа На основание чл.431, ал.4 от Гражданския процесуален кодекс за предоставяне на исканата информация  на съдебни изпълнители се заплаща такса в размер 8.00 лв.

2. В глава четвърта, в преходни и заключителни разпоредби се създава нов § 9 със следното съдържание:

§ 9 Приложените към информацията по чл.45 аа копия на документи се заплащат допълнително съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Котел.

Заинтересованите граждани и организации могат да правят писмени възражения и идеи в срок не по – дълъг от 14 дни от датата на публикуване на адрес: гр.Котел, пл. „Възраждане” №1

 

Публикувано на  08.03.2011 г.

П О К А Н А

На основание чл.11 , ал.6 от Закона за общинските бюджети Община Котел обявява публично обсъждане на  отчета на Бюджет 2010 г. и проекта на Бюджет 2011 година , което ще се проведе на 21.02.2011 г. от 17.30 часа в заседателната зала на общината .

Материалите за обсъждане ще бъдат на разположение на местната общност в стая № 16 в сградата на общинска администрация и на електронната страница на общината от 11.02.2011 г. до 21.02.2011 г. включително .

Христо Киров

Кмет на община Котел

 

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И УПРАВИТЕЛИТЕ НА

КАТЕГОРИЗИРАНИ МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И

СРЕДСТВА ЗА ПОДСЛОН В ОБЩИНА КОТЕЛ

 

Уведомяваме Ви, че със Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси / обн. ДВ бр.98, 14 декември 2010 г./  туристическата такса се трансформира в туристически данък.

Обект на облагане са нощувките в средствата за подслон и местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма.

Данъчно задължени са лицата, предлагащи нощувки в тези места.

Лицата, предоставящи услугата настаняване в средствата за подслон и местата за настаняване, в срок до 28.02.2011г. са длъжни да предоставят писмена декларация с информация за броя на леглата в средството за подслон или мястото за настаняване в Община Котел.

Общинско ръководство

 

Проект на докладна записка за "Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Котел". целия текст

Проект на докладна записка за "Допълване на Наредбата за определяне размера на местните данъци в Община Котел". целия текст

Честито Рождество

Христово!

и Весела Коледа !

Община Котел, Ви честити идващите празници, като Ви пожелава да бъдете здрави! Подарете си внимание и уважение, топлина и чисто човешко разбирателство.Усмихнете се на човека до вас, дарете го с любов.

Нека лошите неща да останат заключени в старата година, а в новата, да Ви чака радост и щастливи мигове!

Христо Киров

Кмет на Община Котел

СЪОБЩЕНИЕ

"Общинската преброителна комисия уведомява населението, че от 10.11.2010г. до 10.12.2010г. започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото Преброяване на населението и жилищния фонд 2011г..Кандидатите ще трябва да подадат заявление и биографична справка по образец в сградата на Община Котел, гише "Деловодство".

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

Заявление - Приложение 1 изтегли -  PDFизтегли -  .doc

Автобиография по образец - Приложение 2 - изтегли -  PDFизтегли -  .doc

Копие от диплома за най-висока степен на завършено образование

Снимка към автобиографията

Формуляри може да получите и от гише "Деловодство" в сградата на Община Котел

Заповед РД 07-777/25.10.2010год.за цени/ставки

 
Големина на шрифта: +A A A-

Анкета

Какво е вашето мнение за този сайт?
 

Реклама

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер